Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta terapeutyczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku jest placówką dziennego pobytu typu A, B, C, D, który zapewnia wsparcie życiowe i społeczne dla 60 osób.

Typy domów:

 • typ A – przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • typ B – przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • typ C – przeznaczony dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 • typ D – przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku jest miejscem, w którym masz możliwość:

 • doświadczyć atmosfery zrozumienia i akceptacji,

 • uzyskać pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych,

 • poczuć się pewniej w kontaktach z innymi ludźmi, nawiązać nowe znajomości,

 • obudzić w sobie motywację do działania w celu wprowadzenia korzystnych zmian w swoim życiu,

 • nabyć i zwiększyć umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku i zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe,

 • poczuć się bardziej wartościowym i pewnym siebie,

 • zrozumieć swoje trudne doświadczenia i uczyć się radzić sobie z konsekwencjami kryzysu psychicznego,

 • nabywać nowe umiejętności niezbędne w codziennym życiu,

 • podejmować kroki w kierunku zdobycia zatrudnienia,

 • rozwijać swoje zainteresowania,

 • poznawać nowe sposoby spędzania czasu wolnego,

 • poznać lepiej siebie, swoje potrzeby i możliwości.

Prowadzimy następujące zajęcia wspierająco – aktywizujące:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu: dbania o wygląd zewnętrzny i nauki higieny, farmakologiczny, porządkowy, prania i prasowania, kulinarny, budżetowy,

 • terapia zajęciowa: zajęcia plastyczno – rękodzielnicze, ogrodnicze, ceramiczne, techniczno-stolarskie,

 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

 • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się,

 • zajęcia logopedyczne,

 • zajęcia rewalidacyjno – poznawcze,

 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego: zajęcia komputerowe, biblioterapia, muzykoterapia, zajęcia relaksacyjne, trening umiejętności teatralnych, terapia tańcem,

 • terapię ruchową, zajęcia sportowe,

 • terapię polisensoryczną,

 • poradnictwo psychologiczne,

 • trening nabywania umiejętności w załatwianiu spraw urzędowych,

 • poradnictwo socjalne,

 • grupę wsparcia dla rodzin.

W kontakcie i pracy terapeutycznej z uczestnikami zajęć kierujemy się zasadami:

 • jakość życia podopiecznego jest ważniejsza od spektakularnych osiągnięć wychowawczych, dydaktycznych i rehabilitacyjnych,

 • każda osoba może zrobić jeszcze jeden krok do przodu,

 • bazą oddziaływań rehabilitacyjnych jest poczucie własnej wartości i tożsamości,

 • w pracy z osobą niepełnosprawną trzeba ją rozumieć oraz być przez nią rozumiany.

Pracujemy wg harmonogramu dnia

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.

Indywidualny plan zajęć realizowany jest w następującej strukturze czasowej:

7.30 – 9.00

 • Praca administracyjna, konsultacje Zespołu Wspierająco-Aktywizującego,

 • Przywóz uczestników, niezbędna opieka

9.00 - 10.00

 • Zajęcia indywidualne

 • Indywidualne treningi umiejętności higienicznych

 • Śniadanie

 • Niezbędna opieka

10.00 – 12.00

 • Zajęcia grupowe

12.00 – 13.00

 • Obiad

13.00 – 15.00

 • Zajęcia grupowe

15.00-15.30

 • Praca administracyjna

Współpraca z rodziną.

Ośrodek prowadzi grupy wsparcia dla rodzin oraz opiekunów osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Na spotkania zapraszamy raz w miesiącu. Spotkania prowadzone są przez psychologa oraz pracownika socjalnego.

Należy szczególnie podkreślić, iż w celu osiągnięcia efektów i sukcesów terapeutycznych ważna jest konstruktywna, oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca z rodzinami osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Prowadzone przez nas grupy wsparcia stanowią bardzo istotny element pracy terapeutycznej wspierający skuteczność oddziaływań.

Ponadto oferujemy indywidualne poradnictwo oraz konsultacje dla rodzin.