Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta terapeutyczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku jest placówką dziennego pobytu typu A B C D, który zapewnia wsparcie życiowe i społeczne dla 60 osób.

 • Typ A – przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • Typ B – przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Typ C – przeznaczony dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 • Typ D – przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku jest miejscem, w którym masz możliwość:

 • doświadczyć atmosfery zrozumienia i akceptacji,

 • uzyskać pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych,

 • poczuć się pewniej w kontaktach z innymi ludźmi, nawiązać nowe znajomości,

 • obudzić w sobie motywację do działania w celu wprowadzenia korzystnych zmian w swoim życiu,

 • nabyć i zwiększyć umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku i zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe,

 • poczuć się bardziej wartościowym i pewnym siebie,

 • zrozumieć swoje trudne doświadczenia i uczyć się radzić sobie z konsekwencjami kryzysu psychicznego,

 • nabywać nowe umiejętności niezbędne w codziennym życiu,

 • podejmować kroki w kierunku zdobycia zatrudnienia,

 • rozwijać swoje zainteresowania,

 • poznawać nowe sposoby spędzania czasu wolnego,

 • poznać lepiej siebie, swoje potrzeby i możliwości.

Prowadzimy następujące zajęcia wspierająco – aktywizujące:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu: dbania o wygląd zewnętrzny i nauki higieny, farmakologiczny, porządkowy, prania i prasowania, kulinarny, budżetowy,

 • Terapia zajęciowa: zajęcia plastyczno – rękodzielnicze, ogrodnicze, ceramiczne, techniczno-stolarskie

 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

 • Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się,

 • Zajęcia logopedyczne,

 • Zajęcia rewalidacyjno – poznawcze,

 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: zajęcia komputerowe, biblioterapia, muzykoterapia, zajęcia relaksacyjne, trening umiejętności teatralnych, terapia tańcem,

 • Terapię ruchową, zajęcia sportowe,

 • Terapię polisensoryczną,

 • Poradnictwo psychologiczne,

 • Trening nabywania umiejętności w załatwianiu spraw urzędowych,

 • Poradnictwo socjalne,

 • Grupę wsparcia dla rodzin.

W kontakcie i pracy terapeutycznej z uczestnikami zajęć kierujemy się zasadami:

 • Jakość życia podopiecznego jest ważniejsza od spektakularnych osiągnięć wychowawczych, dydaktycznych i rehabilitacyjnych

 • Każda osoba może zrobić jeszcze jeden krok do przodu

 • Bazą oddziaływań rehabilitacyjnych jest poczucie własnej wartości i tożsamości

 • W pracy z osobą niepełnosprawną trzeba ją rozumieć oraz być przez nią rozumiany.

Pracujemy wg harmonogramu dnia

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.

Indywidualny plan zajęć realizowany jest w następującej strukturze czasowej:

7.30 – 9.00

 • Praca administracyjna, konsultacje Zespołu Wspierająco-Aktywizującego,

 • Przywóz uczestników, niezbędna opieka

9.00 - 10.00

 • Zajęcia indywidualne

 • Indywidualne treningi umiejętności higienicznych

 • Śniadanie

 • Niezbędna opieka

10.00 – 12.00

 • Zajęcia grupowe

12.00 – 13.00

 • Obiad

13.00 – 15.00

 • Zajęcia grupowe

15.00-15.30

 • Praca administracyjna

Współpraca z rodziną.

Ośrodek prowadzi grupy wsparcia dla rodzin oraz opiekunów osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Na spotkania zapraszamy raz w miesiącu. Spotkania prowadzone są przez psychologa oraz pracownika socjalnego.

Należy szczególnie podkreślić, iż w celu osiągnięcia efektów i sukcesów terapeutycznych ważna jest konstruktywna, oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca z rodzinami osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Prowadzone przez nas grupy wsparcia stanowią bardzo istotny element pracy terapeutycznej wspierający skuteczność oddziaływań.

Ponadto oferujemy indywidualne poradnictwo oraz konsultacje dla rodzin.